Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Halvdags kurs/seminar for Forskerforbundets medlemmer om akademisk ytringsfrihet.

(23.03.22) Dette kurset går som planlagt, men det åpne frokostmøtet kl. 08:00–09:00 samme dag er dessverre avlyst.

Akademia – en bastion for fri forskning og meningsutveksling, eller sin egen verste fiende? Forskere frykter represalier fra egen ledelse og kritikk og hets fra kolleger mer enn de frykter ytre pressgrupper, kommentarfelt og kritikken i det offentlige ordskiftet, viser en undersøkelse.

Det pågår hissige debatter internt i fagmiljøer og i universitetspressen om kolleger og andre akademikeres ytringer, og om hvem som ikke burde få talestoler og oppmerksomhet, og hvilke kanaler man ikke bør uttale seg til eller i. Solberg-regjeringen satte ned et eget utvalg for å utrede den akademiske ytringsfriheten og nå foreligger rapporten.

Vi spør: Forsvarer eller begrenser forskningssystemet forskernes uavhengighet, formidling og ytringsfrihet? Er akademikere sarte og opptatt av identitetspolitikk, eller er det noe alvorlig galt med kritikk- og ytringskulturen i akademia? Og så håper vi at vi får noen svar i løpet av denne formiddagen.

Program

 • 09.15 - 09.20

  Velkommen og kort innledning til dagens seminar

 • 09.20 - 09.50

  Akademisk frihet og ytringsfrihet: historisk bakgrunn og noen utfordringer i 2022

  Ved Fredrik Thue.
  Fredrik er historiker, professor i profesjonsstudier ved OsloMet og hovedforfatter av rapporten Et ytringsklima under press? Akademisk frihet og ytringsfrihet i en brytningstid (2021) og Integrasjon og integritet: Tillit til forskning i et kunnskapssamfunn (2022).

 • 09.55 - 10.15

  Hvor fri er kunnskapen? Perspektiver fra ISFs survey om akademisk ytringskultur

  Ved Marte Mangset
  Marte er sosiolog, førsteamanuensis ved OsloMet og forsker II ved ISF og aktuell med boka Ytringsfrihet i en ny offentlighet (2022)

 • 10.15 - 10.30

  Kommentarer, spørsmål og diskusjon


 • 10.30 - 10.50

  Pause

 • 10.50 - 12.00

  Debatt- og ytringskulturen i akademia – hva er rett og hva er klokt?

  • En tyskervits til besvær – ved hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad (Universitetet i Bergen)
  • Krenkbarhet og akademisk ytringsansvar ved Odin Lysaker (filosof og professor i etikk ved Universitetet i Agder)
  • Juss, krenkelser og Forskerforbundets rolle ved Mariann H. Olsen (advokat i Forskerforbundet)

  En samtale om identitetspolitikk, akademisk ytringsansvar og hvordan håndtere konflikter knyttet til ytringer

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn