Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Dato:
11. juni 2021
Tidspunkt:
09:00 - 13:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
09. juni 2021
Antall plasser:
30

Har du nok kunnskap om din rolle som tillitsvalgt i varslingssaker?

I januar 2020 fikk vi nye regler om varsling i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A er nå klarere på hva arbeidsgiver har plikt til å foreta seg i forbindelse med varsling.

Sentrale tema på dette webinaret er:

  • Hva er varsling og hvilke saker bør følge andre regler?
  • Hvorfor har vi et regelverk om varsling?
  • Hvilke saksbehandlingsregler er viktige i en varslingssak?
  • Hva er tillitsvalgtes rolle i slike saker?

Målgruppe

Det er en fordel med kompetanse om konflikthåndtering for å delta. Målgruppen er derfor fortrinnsvis tillitsvalgte med kunnskap om konflikthåndtering gjennom egen erfaring og/eller kurs i konflikthåndtering.

Her kan du melde deg på kurs i konflikthåndtering.

Kursleder

Kurset ledes av advokat og autorisert konfliktmegler Annette Selmer. Hun ønsker å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger i konfliktfylte situasjoner, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har også jobbet mye med tillitsvalgte.

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.