Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Dato:
10.-11. mars 2021
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
02. mars 2021
Antall plasser:
50

Er du ny i rollen som tillitsvalgt – eller trenger du en oppfriskning? Da bør du delta på grunnopplæringskurs!

Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i tariffavtalene. På dette webinaret gjennomgår vi de ulike avtalene for å gi deg en bedre forståelse av dem, og du får en innføring i forhandlingsteknikk.

Webinaret er en del av grunnopplæringen for nye tillitsvalgte. Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant overfor arbeidsgiver i ulike sammenhenger. Grunnopplæringen vår sikrer at du blir i stand til å ivareta medlemmene dine sine interesser på best mulig måte.

Målgruppe: Webinaret er rettet mot tillitsvalgte i alle sektorer.

Som ansatt i stat eller kommune, eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Forskerforbundet har du rett til permisjon med lønn for å delta på tillitsvalgtsopplæringen.

Program:

Onsdag 10. mars

10.00–10.30   Velkommen og praktisk informasjon, ved Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.30–11.00   Organisasjonsforhold i Norge, ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11.00–11.15   Pause

11.15–12.00   Medbestemmelse, ved seniorrådgiver Andreas Christensen (stat), spesialrådgiver Lene Ståhl og seniorrådgiver Vegard Thorbjørnsen (øvrige)

12.00–12.30   Lunsj

12.30–13.30   Tariffavtaler, ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

Torsdag 11. mars

10.00–10.45   Hovedtariffavtaler og overenskomster, ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat), seniorrådgiver Andreas Christensen (Virke), spesialrådgiver Lene Ståhl og seniorrådgiver Vegard Thorbjørnsen (øvrig sektor)

10.45–11.00   Pause

11.00–11.45   Hovedtariffavtaler og overenskomster forts.

11.45–12.15   Lunsj

12.15–13.00   Forhandlingsteknikk, ved seniorrådgiver Andreas Christensen

13.00–13.10   Avslutning – spørsmål og avklaringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn