Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Omstillingsprosesser medfører utfordringer både for ansatte og tillitsvalgte, og som tillitsvalgt må du ofte ta avgjørelser med langsiktige konsekvenser på kort varsel. Er du godt nok forberedt?

Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant overfor arbeidsgiver i ulike sammenhenger. Grunnopplæringen vår sikrer at du blir i stand til å ivareta medlemmene dine sine interesser på best mulig måte.

På dette webinaret blir du presentert for gjeldende lov- og avtaleverk knyttet til omstilling, og du lærer hvilke beslutninger som kan påvirkes, hvordan medlemmene og organisasjonen i best mulig grad kan ivaretas. Og du lærer hvordan du kan bistå når omstillingen får konsekvenser for medlemmenes fremtidige arbeidsoppgaver.

Webinaret er rettet mot tillitsvalgte i alle sektor. Webinaret er også en god arena for å knytte kontakt med andre tillitsvalgte.

Dersom du er ansatt i stat eller kommune, eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Forskerforbundet, har du rett til permisjon med lønn for å delta på grunnopplæringskurs.

Program

10.00–10.30   Presentasjon av temaet for kurset og deltakerne, ved advokat Stine Nordgren Johannessen og forhandlingssjef Jorunn Solgaard

10.30–11.15   Arbeidsgivers styringsrett, ved advokat Stine Nordgren Johannessen

11.15–11.25   Pause

11.25–12.10   Tillitsvalgtes medbestemmelse etter hovedavtaler og arbeidsmiljøloven, ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

12.10–13.00   Lunsj

13.00–14.00   Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess, ved advokat Stine Nordgren Johannessen

14.00–14.15   Pause

14.15–15.00   Virksomhetsoverdragelse og nedbemanning, ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

15.00–15.15   Avslutning

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn