Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Konflikthåndtering på arbeidsplassen – tillitsvalgtes rolle og verktøy

Dato:
26.-27. mai 2021
Tidspunkt:
09:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
18. mai 2021
Antall plasser:
30

Konflikter kan være både ubehagelige og virke uhåndterlige. Føler du deg godt nok rustet til å håndtere dem?

Å kunne håndtere konflikter er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og en god og profesjonell ramme på arbeidsplassen. Ofte er det ikke konflikten i seg selv som er problemet, men måten vi løser den på.

Formålet med webinaret er å øke kunnskapen om hvordan aktørene i en konflikt opptrer og hvordan du som tillitsvalgt kan håndtere konfliktsituasjoner på arbeidsplassen.

Det er lagt opp til både pauser, gruppearbeid og tid til refleksjoner underveis. Og du vil også få anledning til selv å stille spørsmål om din egen forståelse av og opptreden i konflikter.

Webinaret er rettet mot tillitsvalgte i alle sektorer.

Program:

Onsdag 26. mai, kl. 09–13

 • Ulike typer konflikter på arbeidsplassen – ulike spilleregler
 • Verktøy for å sortere og håndtere ulike konflikter
 • Oversikt over aktuelt regelverk
 • Hvilken rolle har tillitsvalgte, verneombud og andre i ulike konflikter?
 • Verktøy for kartlegging og sortering av saken
 • Hvordan håndterer du frustrerte medlemmer? Og hvordan beskytter du deg selv?
 • Hvem kan du søke bistand fra og hvem bør du ikke snakke med? 
 • Arbeidsoppgave til dag 2

Torsdag 27. mai, kl. 09–13

 • Gjennomgang av arbeidsoppgave og spørsmål fra dag 1
 • Konflikter knyttet til arbeidsgivers styringsrett og spørsmål om medbestemmelse
 • Hvordan håndterer du medlemmer som er uenige i arbeidsgivers beslutninger?
 • Hvordan håndterer du arbeidsgivere som ikke respektere spillereglene?
 • Hvordan håndterer du arbeidsgivere som har rett i innhold, men har en uheldig form?
 • Bevisstgjøring omkring språk og opptreden som kan virke konfliktdrivende eller konfliktdempende

Kursleder

Kurset ledes av advokat og autorisert konfliktmegler Annette Selmer. Hun ønsker å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger i konfliktfylte situasjoner, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har også jobbet mye med tillitsvalgte.

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn