Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Etikk for tillitsvalgte

Dato:
11. februar 2021
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
03. februar 2021
Antall plasser:
20

Vervet som tillitsvalgt gir deg flere ulike roller på arbeidsplassen. Lurer du ofte på hvordan du skal opptre i utfordrende situasjoner? Og på hva som er det klokeste valget og hvordan du skal kunne ta den beste beslutningen?

Dette kurset tar for seg etiske utfordringer som du som tillitsvalgt kan støte på i din hverdag. Det gir en systematisk innføring i etisk teori, koblet opp mot konkrete eksempler. Deltakerne lærer også om hva som kjennetegner et ytringsklima hvor det er normalt å si fra om kritikkverdige forhold, og om hva som skaper grobunn for tvilsom adferd i organisasjoner.

Program

10.00–12.00   Del 1:

  • Etikkens verktøy: Hvilke begreper og teorier kan tillitsvalgte bruke i etisk utfordrende situasjoner?
  • Påvirkningsetikk: Er det etisk akseptabelt å bruke påvirkningsteknikker i forhandlinger?

12.00–13.00   Lunsj

13.00–15.00   Del 2:

  • Etikk og ytringsklima: Hvordan kan tillitsvalgte bidra til skapende motstand mellom kollegaer, og psykologisk trygghet til å ta opp kritikkverdige forhold?
  • Moralpsykologi: Hvilke faktorer bidrar til (a) positiv og støttende og (b) uakseptabel adferd i organisasjoner? Hvordan kan tillitsvalgte bidra til mer av (a) og mindre av (b) på jobb?

Målgruppe

Tillitsvalgte som ønsker praktiske verktøy til å vurdere ulike løsnings- og handlingsalternativer for å kunne ta kloke beslutninger.

Kursholder

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker på etikk i organisasjoner.

Forskerforbundets hovedstyre vedtok i mai 2020 etiske retningslinjer og rutine for varsling. De etiske retningslinjene og rutinen for varsling i Forskerforbundet gjelder for alle tillitsvalgte i forbundet og aktiviteten i forbundets regi, og skal kunne trygge og gi forutsigbarhet i problemstillinger man kan komme opp i som tillitsvalgt. Mer om forbundets etiske retningslinjer og rutiner for varsling finner du her.

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn