Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Etikk for tillitsvalgte

Dato:
27. oktober 2021
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
25. oktober 2021
Antall plasser:
20

Dette kurset tar for seg etiske utfordringer som tillitsvalgte i Forskerforbundet kan støte på i sin hverdag.

Det gir en systematisk innføring i etisk teori, koblet opp mot konkrete eksempler. Deltakerne lærer også om hva som kjennetegner et ytringsklima hvor det er normalt å si fra om kritikkverdige forhold, og om hva som skaper grobunn for tvilsom adferd i organisasjoner.

Del 1: kl. 10:00 - 12:00 

  • Etikkens verktøy: Hvilke begreper og teorier kan tillitsvalgte bruke i etisk utfordrende situasjoner?

Del 2: kl. 13:00 - 15:00

  • Etikk og ytringsklima: Hvordan kan tillitsvalgte bidra til både ros og skapende motstand mellom kollegaer, og psykologisk trygghet til å ta opp kritikkverdige forhold?
  • Moralpsykologi: Hvilke faktorer bidrar til (a) positiv og støttende og (b) uakseptabel adferd i organisasjoner? Hvordan kan tillitsvalgte bidra til mer av (a) og mindre av (b) på jobb?

Filosofen Øyvind Kvalnes er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker på etikk i organisasjoner.

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
  • Del denne siden: