Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Sektorseminar for forskningsinstitutt

Dato:
24. september 2021
Tidspunkt:
10:00 - 18:00
Sted:
Grand Hotel, OSLO
Påmeldingsfrist:
23. september 2021
Antall plasser:
30

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet sektoren og representanter fra de fagpolitiske foreningene, og det er et ønske om at flest mulig prioriterer deltakelse på seminaret.

Formålet med seminaret er erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt.


Vel møtt til sektorseminar!

Program

 • 10:00 - 10:30

  Velkomst og presentasjonsrunde

 • 10:30 - 11:30

  Hva skjer med regjeringens helhetlige strategi for instituttsektoren og hvordan bør en eventuell evaluering av fusjoner i sektoren utformes?

  Innledning ved seniorrådgiver Gørill Kristiansen, Kunnskapsdepartementet, Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt samarbeid

  Spørsmål og diskusjon

 • 11:30 - 11:45

  Pause

 • 11:45 - 12:30

  Instituttsektoren i Langtidsplanen

  ved generalsekretær i Forskningsinstituttenes fellesarena, Agnes Landstad

  Spørsmål og diskusjon

 • 12:30 - 13:20

  Lunsj

 • 13:20 - 13:40

  Aktuelle saker i Forskerforbundet sentralt

  Ved nestleder Kristin Dæhli

 • 13:40 - 14.30

  Lokallagsrunde: Hva skjer i lokallagene?

 • 14:30 - 15:30

  Lønnspolitikk, stillingsstruktur og stillingsbetegnelser i instituttsektoren

  Status quo og framtidige utfordringer.

  Innledninger ved:

  Tillitsvalgt ved Forskerforbundet ved Institutt for samfunnsforskning
  Tillitsvalgt ved Forskerforbundet ved Forsvarets forskningsinstitutt
  Tillitsvalgt ved Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet

  Kommentar ved spesialrådgiver i tariffseksjonen, Lene Ståhl.

 • 15:30 - 15:45

  Plenumsdiskusjon

 • 15:45 - 16:00

  Pause

 • 16:00 - 17:00

  Fusjoner i sektoren. Hva har lykkes?

  Innledning ved tillitsvalgt ved Forskerforbundet ved NORCE og tillitsvalgt ved SVA (Senter for velferd og arbeidsliv) ved OsloMet

 • 17:00 - 17:30

  Forberedelser til representantskapsmøte

  Plenumsdiskusjon

 • 17:30

  Avslutning og valg av programkomite

 • 18:00

  Middag

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

 • Del denne siden: