Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: AVLYST: Stressmestring II

Selvivaretagelse og relasjoner i tillitsvalgtsrollen

Dato:
21.-22. april 2020
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Hotel Brosundet, ÅLESUND
Påmeldingsfrist:
31. mars 2020
Antall plasser:
10

Forskerforbundet inviterer sine tillitsvalgte til kurs i stressmestring med hovedfokus på selvivaretakelse og relasjoner i tillitsvalgtrollen.

De aller fleste av oss vil ha perioder der vi opplever stress, uro, irritabilitet, selvkritikk, nedstemthet eller andre belastninger i rollen som tillitsvalgt. Nyere forskning på menneskers følelsesliv tyder på at mange av disse opplevelsene oppstår når det foregår følelser i oss som vi har mistet litt kontakten med, ikke forstår, ikke har mulighet til å vise eller ikke ønsker å vedkjenne oss. I tillegg påvirkes vi også av rammene på arbeidsplassen og vår psykologiske trygghet i arbeidsmiljøet. Noen følelser blir derfor vanskeligere å forstå og mestre enn andre: De kan bli både kaotiske, forvirrende og til lite hjelp i hverdagen. En sentral utviklingsarena for mange av oss er dermed å jobbe for å utforske, forstå, akseptere og uttrykke følelsene våre, for å få det bedre med oss selv og andre rundt oss – både privat og i roller på arbeidsplassen.

På dette kurset vil du få lære om følelser, følelsenes betydning, hvordan de kan komme til uttrykk på forskjellige måter og hva de kan komme av. Du vil også få gjøre ulike praktiske øvelser for å komme nærmere dine egne følelser og deres betydning, og lære hvordan du kan møte deg selv på en bedre måte når du har det vanskelig. Det vil også gjøres øvelser på hvordan du kan møte vanskelige følelser i andre mennesker.

Målgruppe

Kurset er rettet mot tillitsvalgte som ønsker å lære praktiske verktøy og øvelser til bruk i tillitsvalgtrollen. For å få optimalt utbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne tidligere har deltatt på kurset Stressmestring I – når tillitsvalgtrollen krever mye.

Kurset er teoretisk og opplevelsesbasert, og det oppfordres til at deltakerne er aktive og bidrar i diskusjoner med egne opplevelser fra rollen som tillitsvalgt.

Det er kun 10 plasser per kurs og vi forutsetter at du kan delta på hele kurset for å få plass. Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Kursholdere

Kursholdere er Aksel Inge Sinding og Tonje Moe Thompson.

Aksel jobber som psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning Oslo, og har spesialistutdanning innen emosjonsfokusert terapi og jobber primært med ungdom og voksne som strever med angst, depresjon, stress, utbrenthet, traumer og vanskelige relasjoner i livet sitt. Han brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse og har i en årrekke skrevet tekster, kronikker og artikler i media og i fagmiljøet i Norge. Aksel har blant annet samarbeidet mye med NRK radio og TV, hatt fast spalte i Aftenposten, og laget nettsiden følelseskompasset.no og skrevet boka Klok på følelser

Aksel Inge Sinding

Tonje er psykolog og daglig leder ved Institutt for psykologisk rådgivning Oslo. Hun er spesialisert i emosjonsfokusert terapi og innen organisasjonspsykologi gjennom Norsk psykologforening. Hun har lang erfaring med lederutviklingsprogrammer, leder- og medarbeiderutvikling, samt kultur og organisasjonsutvikling i bedrifter. Hun underviser også i emosjonsfokusert terapi og ledelse på høyere utdanningsinstitusjoner. Tonje er spesielt opptatt av hvordan gode og ekte relasjoner kan nære og styrke enkeltmennesket og grupper, og jobber etter humanistiske og emosjonsfokuserte prinsipper i terapi så vel som i organisasjoner – der vekst og grobunn for å utvikle et naturlig og godt potensial i mennesket står sentralt.

Program

 • Tirsdag 21. april

 • 09.30

  Felles avreise fra flyplassen

 • 10.00-12.00

  Kurs

 • 12.00-13.00

  Lunsj

 • 13.00-16.00

  Kurs

  Pauser legges inn underveis

 • 19.00

  Felles middag

 • Onsdag 22. april

 • 09.00-12.00

  Kurs

  Pauser legges inn underveis

 • 12.00-13.00

  Lunsj

 • 13.00-15.00

  Kurs

  Pauser legges inn underveis

 • 15.00

  Felles avreise til flyplassen

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

 • Del denne siden: