Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høgskoler

Dato:
26.-27. november 2020
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
25. november 2020
Antall plasser:
50

Årets sektorseminar for tillitsvalgte ved universitet og vitenskapelige høgskoler holdes digitalt.

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet sektoren, og det er et ønske om at flest mulig prioriterer deltakelse på seminaret.

Formålet med seminaret er erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt.

Vel møtt til digitalt samvær på sektorseminar!

Program:

Torsdag 26. november

10.00–10.30   Velkommen og aktuelle saker fra Forskerforbundet, ved Guro Elisabeth Lind

10.30–11.10   Tariff og hovedavtalen – oppsummering av lønnsoppgjøret 2020, nytt i HTA, hovedavtalearbeidet og samarbeidet med andre forbund, ved Guro Elisabeth Lind og Jorunn Solgaard

11.10–11.20   Pause

11.20–12.00   Gruppesnakk og utveksling av lokale erfaringer med lønn og avtaleverket

12.00–12.45   Lunsj

12.45–13.00   Oppsummering i plenum

13.00–13.45   Gruppediskusjoner

 • Gruppe 1: BOTT-samarbeidet – konsekvenser for TV og ansatte
 • Gruppe 2: Styringspolitikk for UH-sektoren
 • Gruppe 3: Ytringsfrihet, ytringsklima, no-platforming
 • Gruppe 4: Ny stillingsstruktur – et farvel til dosenten?

13.45–14.15   Oppsummering i plenum

Fredag 27. november

09.00–09.45   Et år med korona – hvordan har medlemmene taklet det? Kort rapport fra spørreundersøkelsen, ved Jon Iddeng

09.45–10.15   Utveksling av erfaringer i grupper

 • Gruppe 1: Forlengelse for stipendiater og postdoktorer
 • Gruppe 2: Merarbeid og kompensasjon
 • Gruppe 3: Arbeidsmiljø – psykososialt og fysisk
 • Gruppe 4: IDF og medbestemmelse i koronaens tid

10.15–10.30   Pause

10.30–10.45   Oppsummering i plenum

10.45–11.30   Digital undervisning – rettigheter og muligheter

 • Rettighetspolitikk
 • Avtaler med kompensasjon
 • Åpen forskning og undervisning – veien videre?

11.30–12.00   Gruppediskusjoner: Rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte – tips og utfordringer

 • Gruppe 1: Stipendiater og postdocs fra det store utland
 • Gruppe 2: Få vitenskapelig ansatte som tillitsvalgte
 • Gruppe 3: TA-ansatte
 • Gruppe 4: Utfordringer med profesjonsutdanningene?

12.00–12.15   Oppsummering i plenum

12.15–12.30   Valg av programkomité for neste sektorseminar

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

 • Del denne siden: