Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Retorikk og presentasjonsteknikk

Dato:
02.-03. desember 2020
Tidspunkt:
09:15
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
24. november 2020
Antall plasser:
9

Ønsker du å bli tryggere, tydeligere og få større gjennomslagskraft i din rolle som tillitsvalgt? Bli med på webinar og lær å holde korte og fengende presentasjoner på nett!

Forskerforbundet ønsker at tillitsvalgte skal fremstå som trygge og overbevisende i de forskjellige rollene man innehar i vervet. På dette intensive kurset vil du lære det grunnleggende innen retorikk og presentasjonsteknikk. Du vil få undervisning, gode tips og veiledning for å kunne nå frem med ditt budskap på en overbevisende og troverdig måte.

Kurset er basert på retorikkens prinsipper om talekunst og viser deg hvordan dette kan brukes i praksis. Deltakerne vil gå gjennom hva som skal til for å planlegge, bygge opp og holde en god presentasjon, både i møter, på små og store scener, og på nett. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser. Du vil få mulighet til å øve på å holde en presentasjon/et innlegg begge dager, og du vil få personlige tilbakemeldinger og veiledning basert på disse.

Program:

Onsdag 02. desember

Felles digitalt møte fra kl. 09.15 til 11.15 med undervisning, tips og diskusjoner

  • Etos, logos, patos; våre tre veier til overbevisning
  • Imitatio: Hvem vil jeg være som formidler?
  • Slik får du en god start: Tillit, interesse, forutsigbarhet
  • Å presentere på skjerm: Kropp og stemme som lyd og bilde

Lunsj kl. 11.15–12.30

Presentasjoner i grupper med 3 deltakere mellom kl. 12.30 til 16.00 (1 time per deltaker, i tillegg til egentid til forberedelser)

Torsdag 03. desember

Felles digitalt møte fra kl. 09.15 til 11.15 med undervisning, tips og diskusjoner

  • Formelen for å engasjere på nett og i møter: Variasjon, involvering, visualisering, aktivisering
  • Gode forberedelser i riktig rekkefølge: De retoriske arbeidsfasene
  • Den røde tråden: De 5 T’ene
  • Gode strukturverktøy

Lunsj kl. 11.15–12.30

Presentasjoner i grupper med 3 deltakere mellom kl. 12.30 til 16.00 (1 time per deltaker, i tillegg til egentid til forberedelser)

Målgruppe

Målgruppen er tillitsvalgte som ser behovet for å formidle med mer troverdighet og engasjement både i fysiske møter og på nett, og som ønsker å bli tryggere på seg selv og hvordan man fremstår i presentasjonssituasjoner.

Kursleder

Kursleder er Vibeke Holtskog fra Holtskog AS. Vibeke er utdannet pedagog og filolog med videreutdanning i retorikk. Hun er brennende opptatt av kommunikasjon, og har siden 2009 spesialisert seg på kurs i retorikk og presentasjonsteknikk. Hun holder flere kurs for Forskerforbundet, og er også fast kursleder for bl.a. NITO og Tekna. Hun har gitt ut boken «Formidling som funker» (Universitetsforlaget 2018) som du får som kursmateriell på dette kurset. Se hennes tips om digital formidling i denne videoen.

Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

  • Del denne siden: