Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i tariffavtalene. På dette kurset gjennomgås de ulike avtalene for å gi deg en bedre forståelse av dem, og du får en innføring i forhandlingsbestemmelser og prosedyrer.

Målgruppe

Kurset er rettet mot tillitsvalgte og styremedlemmer i alle sektorer. Vi forutsetter at du kan delta på hele kurset for å få plass. Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. 

Å være tillitsvalgt er et stort ansvar som krever nødvendig kompetanse. For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Forskerforbundet på best mulig måte, har vi utviklet følgende grunnkurs: 

 • Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler
 • Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i privat sektor

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt – og aller helst før du deltar på andre kurs.

Dersom du er ansatt i stat eller kommune, eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Forskerforbundet, har du rett til permisjon med lønn for å delta på tillitsvalgtsopplæring.

Påmelding

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Smittevern

Vi følger rådene fra helsemyndighetene og føre-var-prinsippet for å forebygge spredning av covid-19. Vi ber derfor deg med symptomer om å ikke delta på arrangementet. I tillegg oppfordrer vi alle om ikke å håndhilse, holde avstand til hverandre og for øvrig ha god håndhygiene.

Program

 • Onsdag 26. august

 • 10:30–11:00

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 11:00–11:30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

 • 11:30-13:00

  Tariffavtaler – en innføring

  Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av arbeidsavtaler og lover?

  Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 • 13:00-14:00

  Lunsj

 • 14:00-14:30

  Forskerforbundets lønnspolitikk

  Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

 • 14:30-16:00

  Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)

  Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat og Virke) og spesialrådgiver Lene Ståhl og seniorrådgiver Vegard Thorbjørnsen (Spekter, KS og Abelia)

 • 16:00-16:30

  Pause med servering

 • 16:30-18:00

  Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)

 • 20:00

  Felles middag

 • Torsdag 27. august

  Parallelle sesjoner hele dagen

 • 09:00-10:30

  Forhandlingsteknikk og forberedelser

  Lokale lønnsforhandlinger i statlig og øvrig sektor

  Ved seniorrådgiver Andreas Christensen og seniorrådgiver Synne Freberg (Stat og Virke), og spesialrådgiver Lene Ståhl og seniorrådgiver Vegard Thorbjørnsen (Spekte, KS og Abelia)

 • 10:30-11:30

  Rollespill

 • 11:30-12:30

  Lunsj

 • 12:30-16:00

  Rollespill

 • 16:00-16:30

  Pause med servering

 • 16:30-17:30

  Erfaringsutveksling og evaluering

 • 20:00

  Felles middag

 • Fredag 28. august

 • 09:00-10:00

  Medbestemmelse – tillitsvalgtes hverdag (parallelle sesjoner)

  Ved spesialrådgiver Lene Ståhl og seniorrådgiver Vegard Thorbjørnsen (Spekter, KS, Abelia og Virke), og seniorrådgiver Andreas Christensen (Stat)

 • 10:00-10:30

  Pause og utsjekk

 • 10:30-11:00

  Medbestemmelse - tillitsvalgtes hverdag

 • 11:00-11:30

  Aktuelt fra Forskerforbundet sentralt

  Ved leder Guro E. Lind

 • 11:30

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer.

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn