Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor

Dato:
16.-18. september 2020
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Losby Gods, LØRENSKOG
Påmeldingsfrist:
19. august 2020
Antall plasser:
16

Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant overfor arbeidsgiver i ulike sammenhenger. På dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

Å være tillitsvalgt er et stort ansvar som krever nødvendig kompetanse. For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt på best mulig måte, har vi utviklet to grunnopplæringskurs: 

 • Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler (alle sektorer)
 • Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i privat sektor

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt – og aller helst før du deltar på andre kurs. Som ansatt i staten har du rett til permisjon med lønn for å delta på tillitsvalgtsopplæring.

Målgruppe

Kurset er rettet mot tillitsvalgte i statlig sektor. Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging og vi ønsker derfor at du deltar på hele kurset for å få plass.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Smittevern

Vi følger rådene fra helsemyndighetene og føre-var-prinsippet for å forebygge spredning av covid-19. Vi ber derfor deg med symptomer om å ikke delta på arrangementet. I tillegg oppfordrer vi alle om ikke å håndhilse, holde avstand til hverandre og for øvrig ha god håndhygiene.


Program

 • Onsdag 16. september

 • 09.30-10.00

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 10.00-10.30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  Ved advokat Mariann Helen Olsen og advokat Christopher Hjelde

 • 10.30-12.30

  Om tillitsvalgtsrollen

  Som tillitsvalgt opptrer du som de ansattes representant overfor arbeidsgiver, og du skal bl.a. bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte saker som gjelder arbeidssituasjon.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 12.30-13.30

  Lunsj

 • 13.30-14.30

  Praktisk arbeid i lokallaget

  Ved lokal tillitsvalgt

 • 14.30-14.45

  Pause

 • 14.45-15.45

  Medbestemmelse i praksis

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Den gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver, og medbestemmelsesordningene som tillitsvalgte har krav på.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen og advokat Christopher Hjelde

 • 15.45-16.00

  Pause med servering

 • 16.00-17.30

  Medbestemmelse i praksis (forts.)

 • 19.00

  Felles middag

 • Torsdag 17. september

 • 09.00-11.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen og advokat Eirik Kollerøy

 • 11.00-11.15

  Pause

 • 11.15-13.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-15.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 15.30-15.45

  Pause med servering

 • 15.45-17.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 19.00

  Felles middag

 • Fredag 18. september

 • 09.00-10.00

  Forskerforbundet som fagpolitisk aktør

  Ved fagsjef Jorunn Dahl Norgård

 • 10.00-10.30

  Pause og utsjekk

 • 10.30-11.30

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

  Ved leder Guro E. Lind

 • 11.30-12.45

  Kommunikasjonsarbeid i Forskerforbundet

  Ved kommunikasjonsleder Lars Kolltveit

 • 12.45

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn