Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Etikk for tillitsvalgte

Dato:
15. september 2020
Tidspunkt:
11:00 - 16:00
Sted:
Zoom, WEBINAR
Antall plasser:
20

Dette kurset tar for seg etiske utfordringer som tillitsvalgte i Forskerforbundet kan støte på i sin hverdag. Det gir en systematisk innføring i etisk teori koblet opp mot konkrete eksempler. Deltakerne lærer også om hva som kjennetegner et ytringsklima hvor det er normalt å si fra om kritikkverdige forhold, og om hva som skaper grobunn for tvilsom adferd i organisasjoner.

Kurset er organisert med en kombinasjon av fire videoforedrag på 10–15 minutter som deltakerne kan se på forhånd, samt to digitale møter i løpet av kursdagen:

Digitalt møte fra kl. 11.00 til kl. 12.30 er basert på videoforedragene:

  1. Etikkens verktøy: Hvilke begreper og teorier kan tillitsvalgte bruke i etisk utfordrende situasjoner?
  2. Påvirkningsetikk: Er det etisk akseptabelt å bruke påvirkningsteknikker i forhandlinger?

Digitalt møte fra kl. 14.30 til kl. 16.00 er basert på videoforedragene:

  1. Etikk og ytringsklima: Hvordan kan tillitsvalgte bidra til skapende motstand mellom kollegaer, og psykologisk trygghet til å ta opp kritikkverdige forhold?
  2. Moralpsykologi: Hvilke faktorer bidrar til (a) positiv og støttende og (b) uakseptabel adferd i organisasjoner? Hvordan kan tillitsvalgte bidra til mer av (a) og mindre av (b) på jobb?

I de digitale møtene får deltakerne muligheter til å diskutere konkrete etiske utfordringer med hverandre og kursholderen, både i grupper og i plenum.

Det forventes aktiv deltakelse fra kursdeltakerne og alle deltakere må delta med bilde og lyd.

Målgruppe

Tillitsvalgte som ønsker praktiske verktøy til å vurdere ulike løsnings- og handlingsalternativer for å kunne ta kloke beslutninger. 

Kursholder

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker på etikk i organisasjoner.

Forskerforbundets hovedstyre vedtok i mai 2020 etiske retningslinjer og rutine for varsling. De etiske retningslinjene og rutinen for varsling i Forskerforbundet gjelder for alle tillitsvalgte i forbundet og aktiviteten i forbundets regi, og skal kunne trygge og gi forutsigbarhet i problemstillinger man kan komme opp i som tillitsvalgt. Mer om forbundets etiske retningslinjer og rutiner for varsling finner du her.

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
  • Del denne siden: