Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og ledere til seminar om ledelse av omstillingsprosesser.

Endringsledelse trengs blant annet når virksomheter skal endre organisasjonsstruktur, digitalisere tjenester, justere arbeidsprosesser, effektivisere gjennom anskaffelsesprosesser eller nedbemanne, og ledernes innsats i dette arbeidet er ofte avgjørende for hvorvidt omstillingene og endringene lykkes. Men hva skiller egentlig endringsledelse fra god ledelse generelt?

Ved å invitere både tillitsvalgte og ledere til felles seminar, ønsker vi å legge forholdene til rette for at partene gjennom god kommunikasjon, gjensidig rolleforståelse og erfaringsutveksling får gjennomført omstillingsprosesser med best mulig resultat for både virksomheten og den enkelte ansatte.

Målsettingen med seminaret er å gi tillitsvalgte og ledere forståelse for de forskjellige problemstillingene som må håndteres i en omstillingsprosess, samt gi konkrete innspill på hvordan disse kan løses, og å kunne identifisere hva som kjennetegner en vellykket omstillingsprosess.

Målgruppe

Seminaret er rettet mot tillitsvalgte og ledere i alle sektorer.

Kursleder

Seminaret ledes av Cecilie Klæboe fra Advisi. Cecilie har lang erfaring som rådgiver innen leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og utvelgelse. Hun jobber primært med ledergrupper og lederutviklingsprogram. Hun har også erfaring som HR sjef i privat sektor.

Påmelding

Dersom du ønsker å delta sammen med din nærmeste leder, ber vi om at du opplyser om det i kommentarfeltet slik at begge får plass. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Program

 • Mandag 18. november

 • 09.30

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 10.00–10.30

  Velkommen og presentasjon av deltakerne

 • 10.30–11.30

  Hva er en vellykket omstilling? Utfordringer i kunnskapsbedrifter

 • 11.30–11.45

  Pause

 • 11.45–13.00

  Kunnskapsmedarbeidere - annet behov for ledelse og bistand?

  Praktisk oppgave

 • 13.00–14.00

  Lunsj

 • 14.00–15.15

  Reaksjoner på endringer og omstillinger – hva bør du vite?

 • 15.15–15.30

  Pause

 • 15.30–17.30

  Kommunikasjon rundt omstilling

  Praktisk oppgave

 • 17.30

  Oppsummering av dagen

 • 19.30

  Felles middag og sosialt samvær

 • Tirsdag 19. november

 • 09.00–09.15

  Kort tilbakeblikk på første dag og agenda for dagen

 • 09.15–10.00

  Hvordan gi tilbakemelding i én til én-samtaler

 • 10.0010.15

  Pause og utsjekk

 • 10.15–11.15

  Diskusjonsoppgave og gruppearbeid

 • 11.15–12.30

  Tilpassede øvingsoppgaver

  Gruppearbeid og erfaringsutveksling i plenum

 • 12.30–13.00

  Oppsummering, evaluering og avslutning

 • 13.00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
 • Del denne siden: