Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor

AVLYST

Dato:
16.-18. september 2019
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Losby Gods, FINSTADJORDET
Påmeldingsfrist:
13. september 2019
Antall plasser:
16

Forskerforbundet inviterer nye tillitsvalgte og styremedlemmer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor.

Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant overfor arbeidsgiver i ulike sammenhenger. Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, da den gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver, og medbestemmelsesordningene som tillitsvalgte har krav på. På dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

Målgruppe

Kurset er rettet mot tillitsvalgte og styremedlemmer i statlig sektor. Vi forutsetter at du kan delta på hele kurset for å få plass. Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det.

Å være tillitsvalgt er et stort ansvar som krever nødvendig kompetanse. For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Forskerforbundet på best mulig måte, har vi utviklet følgende grunnkurs: 

 • Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler
 • Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i privat sektor

I tillegg tilbyr vi disse kursene i praktisk lokallagsarbeid (alle sektorer):

 • Administrativt lokallagsarbeid
 • Styrearbeid i lokallaget
 • Bruk av sosiale medier

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt – og aller helst før du deltar på andre kurs. Som ansatt i staten har du rett til permisjon med lønn for å delta på tillitsvalgtsopplæring.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Program

 • Mandag 16. september

 • 09.30-10.00

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 10.00-10.30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 10.30-12.30

  Om tillitsvalgtsrollen

  Som tillitsvalgt opptrer du som de ansattes representant overfor arbeidsgiver, og du skal bl.a. bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte saker som gjelder arbeidssituasjon.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 12.30-13.30

  Lunsj

 • 13.30-14.30

  Praktisk arbeid i lokallaget

  Ved lokal tillitsvalgt

 • 14.30-14.45

  Pause

 • 14.45-15.45

  Medbestemmelse i praksis

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Den gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver, og medbestemmelsesordningene som tillitsvalgte har krav på.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 15.45-16.00

  Pause med servering

 • 16.00-17.30

  Medbestemmelse i praksis (forts.)

 • 19.30

  Felles middag

 • Tirsdag 17. september

 • 09.00-11.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen og advokat Eirik Kollerøy

 • 11.00-11.15

  Pause

 • 11.15-13.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-15.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 15.30-15.45

  Pause med servering

 • 15.45-17.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 19.30

  Felles middag

 • Onsdag 18. september

 • 09.00-10.00

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

 • 10.00-10.30

  Pause og utsjekk

 • 10.30-11.30

  Kommunikasjonsarbeid i Forskerforbundet

  Ved kommunikasjonsleder Lars Kolltveit

 • 11.30-12.45

  Forskerforbundet som fagpolitisk aktør

  Ved fagpolitisk seksjon

 • 12.45

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.