Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor

Dato:
08.-10. mai 2019
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Losby Gods, FINSTADJORDET
Påmeldingsfrist:
10. april 2019
Antall plasser:
16

Forskerforbundet inviterer nye tillitsvalgte og styremedlemmer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter. Videre vil det bli gitt en innføring i Forskerforbundets fagpolitiske arbeid.

Kurset utgjør én av to moduler i grunnopplæringen for tillitsvalgte i statlig sektor. Det forventes at alle lokale tillitsvalgte gjennomfører dette grunnopplæringskurset så snart som mulig etter tiltrådd verv.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Program

 • Onsdag 08. mai

 • 09.30-10.00

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 10.00-10.30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 10.30-12.30

  Om tillitsvalgtsrollen

  Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant i ulike sammenhenger. Du skal bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte andre saker som gjelder arbeidssituasjonene med arbeidsgiver m.m.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 12.30-13.30

  Lunsj

 • 13.30-14.30

  Praktisk arbeid i lokallaget

  Ved lokal tillitsvalgt

 • 14.30-14.45

  Pause

 • 14.45-15.45

  Medbestemmelse i praksis

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver, og medbestemmelsesordningene som tillitsvalgte har krav på.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 15.45-16.00

  Pause med servering

 • 16.00-17.30

  Medbestemmelse i praksis (forts.)

 • 19.00

  Middag

 • Torsdag 09. mai

 • 09.00-11.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen og advokat Eirik Kollerøy

 • 11.00-11.15

  Pause

 • 11.15-13.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-15.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 15.30-15.45

  Pause med servering

 • 15.45-17.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 19.00

  Middag

 • Fredag 10. mai

 • 09.00-10.00

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

 • 10.00-10.30

  Pause og utsjekk

 • 10.30-11.30

  Kommunikasjonsarbeid i Forskerforbundet

  Ved kommunikasjonsleder Lars Kolltveit

 • 11.30-12.45

  Forskerforbundet som fagpolitisk aktør

  Ved fagpolitisk seksjon

 • 12.45

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.