Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer til dagskurs i etikk for tillitsvalgte.

Dette kurset tar for seg etiske utfordringer som tillitsvalgte i Forskerforbundet kan støte på i sin hverdag. Det gis en systematisk innføring i etisk teori, koblet opp mot konkrete eksempler. Deltakerne lærer også om hva som kjennetegner et ytringsklima hvor det er normalt å si fra om kritikkverdige forhold, og om hva som skaper grobunn for tvilsom adferd i organisasjoner.

Kursholder

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker på etikk i organisasjoner.

Påmelding

Vennligst benytt påmeldingsskjema nedenfor. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Forskerforbundet dekker dine reiseutgifter i forbindelse med kurset.

Program

 • Tirsdag 10. september

 • 09:30

  Ankomst - kaffe/te og enkel servering

 • 10:00-12:00

  Del 1: Etikkens verktøy

  Hvilke begreper og teorier kan tillitsvalgte bruke i etisk utfordrende situasjoner?

 • 12:00-13:00

  Lunsj

 • 13:00-14:15

  Del 2: Etikk og ytringsklima

  Hvordan kan tillitsvalgte bidra til skapende motstand mellom kollegaer, og normalisering av å ta opp kritikkverdige forhold?

 • 14:15-14:30

  Pause

 • 14:30-16:00

  Del 3: Moralpsykologi

  Hvilke faktorer bidrar til uakseptabel adferd i organisasjoner, og hvordan tillitsvalgte bidra til å forebygge en slik utvikling?

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
 • Del denne siden: