Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for lokallagene ved statlige og private høgskoler. Vertskap for seminaret er Forskerforbundet ved Høgskolen i Sørøst-Norge og seminaret er lagt til Bø Hotell og Campus Bø, HSN.

Sektorseminaret er en arena for erfaringsutveksling og vi håper at alle lokallag stiller med minst én representant og gjerne flere. Seminaret er åpent for tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallagene ved høgskolene, samt de fagpolitiske foreningene.

Forskerforbundet dekker reiseutgifter og opphold i forbindelse med seminaret.

 

Program

 • Tirsdag 23. januar

 • 12:00 - 12:45

  Lunsj og innsjekk, Bø Hotel

 • 12:45 - 13:00

  Velkommen

  Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen og Forskerforbundet ved HSN

 • 13:00 - 13:20

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

  Ved leder Petter Aaslestad

 • 13:20 - 14:30

  Rapport fra grasrota

  Benstrekk

 • 14:30 - 15:00

  Fusjon og framtidsperspektiver

  Foredrag ved Rune Nilsen, styreleder HSN

  Spørsmål og diskusjon

 • 15:00 - 16:15

  Omstilling og medbestemmelse

  Innledninger ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og hovedtillitsvalgt Berit Bratholm, HSN

  Erfaringsutveksling

 • 16:15 - 16:30

  Pause med påfyll

 • 16:30 - 18:00

  Tariff 2017 og 2018 – erfaringer, strategier og forventninger

  Orientering ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard
  Innledninger til diskusjon ved Rolf Borgos, Høgskolen i Innlandet

  Diskusjon

 • 19:30

  Felles avreise til middag på Evje Bygdetun og kultursenter

 • Onsdag 24. januar

 • 09:00 - 10:30

  Campus Bø

  Orientering om planer på campus: forskning og aktivitetsanlegg
  ved fakultetsdirektør Erik Aarnes

  Omvisning

 • 10:30 - 11:30

  Om tilsettinger og kompetansekrav

  Innledninger ved spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng og hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren, Høgskolen i Oslo og Akershus

  Diskusjon og erfaringsutveksling

 • 11:30 - 12:15

  Lunsj og utsjekk på hotellet

 • 12:15 - 13:30

  Når fasiten er åpne landskap…

  Innledninger ved spesialrådgiver Kari Folkenborg og hovedtillitsvalgt Kristin Ran Choi Hinna, Høgskulen på Vestlandet

  Diskusjon og erfaringsutveksling

 • 13:30 - 14:00

  Kort oppsummering av årets seminar og planlegging av neste års seminar

 • 14:00

  Avreise til Bø stasjon

  Tog til Oslo kl. 14:29, buss til Torp kl. 14:55

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn