Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Konflikthåndtering

Dato:
15.-16. november 2018
Tidspunkt:
10:00
Sted:
Losby Gods, FINSTADJORDET
Påmeldingsfrist:
14. november 2018
Antall plasser:
30

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og styremedlemmer til kurs i konflikthåndtering.

Formålet med kurset er å øke kunnskapen i lokallaget om hvordan aktørene i en konflikt opptrer, og hvordan du kan legge til rette for en best mulig dialog mellom arbeidsgiver og medlem.

Det er i stor grad lagt opp til gruppearbeid og diskusjoner, og du vil få anledning til selv å stille spørsmål om din egen forståelse av og opptreden i konflikter og forhandlinger.

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.

Kurset ledes av advokat og autorisert konfliktmegler Annette Selmer.

Program

 • Torsdag 15. november

 • 09:30

  Ankomst – kaffe/te og enkel servering

 • 10:00 – 10:15

  Åpning – presentasjon av kurs og deltakere

 • 10:15 - 13:00

  Hva er konflikt?

  Ulike typer konflikter - ulike spilleregler
  • en systematisk tilnærming ved konflikter; kartlegging og sortering
  • betydningen av rolleforståelse ved konflikthåndtering
  • de ulike aktørenes fullmakter og ansvar i konfliktsituasjoner: noen av arbeidsmiljølovens og hovedavtalens bestemmelser om arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste

  Fra sakskonflikt til personkonflikt
  • utvikling og kjennetegn ved personkonflikt

  Pause legges inn underveis

 • 13:00 - 14:00

  Lunsj

 • 14:00 - 15:30

  Sakskonflikter

  • betydningen av kunnskap om arbeidslivets spilleregler
  • styringsrett og omsorgsansvar, rett til medbestemmelse og plikt til medvirkning i ulike situasjoner (kollektivt og individuelt)
  • eksempler på at én tillitsvalgt kan ha motstridende roller i slike situasjoner
  • hvordan håndtere ledere som ikke etterlever spillereglene?
  • hvordan håndtere medlemmer som ikke aksepterer spillereglene? Tillitsvalgtes rolle i personalsaker

 • 15:30 - 16:00

  Pause med kaffe og vafler

 • 16:00 - 17:00

  Ulike konfliktstiler – hvordan reagerer jeg i konflikt? Rom for refleksjon

  Krav til saksbehandlingen ved konflikthåndtering

 • 19:00

  Felles middag og sosialt samvær

 • Fredag 16. november

 • 09:00 - 09:15

  Kort oppsummering av gårsdagen

 • 09:15 - 11:00

  Konflikter med påstander om mobbing og trakassering

  • hva menes med mobbing og trakassering?
  • hvem er parter og hva kan være tillitsvalgtes ulike roller i slike saker – betydningen av habilitet
  • betydningen av skikkelig saksbehandling, jf. kartlegging av fakta og interne retningslinjer

 • 11:00 - 11:20

  Pause og utsjekk

 • 11:20 - 12:45

  Varsling av ulike type konflikter – betydningen av interne retningslinjer og alternative tilnærminger

  Profesjonell, konfliktdempende kommunikasjon – hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til å forebygge og håndtere vanskelige konfliktsituasjoner på en profesjonell og konstruktiv måte?

 • 12:45 - 13:00

  Oppsummering

 • 13:00 - 14:00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

 • Del denne siden: