Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor. Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte og styremedlemmer.

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter. Videre vil det bli gitt en innføring i Forskerforbundets rekrutteringsarbeid.

Kurset utgjør én av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i statlig sektor. 

Forskerforbundet dekker utgifter i forbindelse med reise og opphold.

 

Program

 • Mandag 29. januar

 • 09.30 - 10.00

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 10.00 - 10.30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 10.30 - 12.30

  Om tillitsvalgtsrollen

  Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant i ulike sammenhenger. Du skal bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte andre saker som gjelder arbeidssituasjonene med arbeidsgiver m.m.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 12.30 - 13.30

  Lunsj

 • 13.30 - 14.30

  Praktisk arbeid i lokallaget

  Ved erfaren tillitsvalgt

 • 14.30 - 14.45

  Pause

 • 14.45 - 15.45

  Medbestemmelse i praksis

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.

  Ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 15.45 - 16.00

  Pause med servering

 • 16.00 - 17.30

  Medbestemmelse i praksis (forts.)

 • 19.00

  Middag

 • Tirsdag 30. januar

 • 09.00 - 11.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

  Ved advokat Ann Turid Opstad og advokat Mariann Helen Olsen

 • 11.00 - 11.15

  Pause

 • 11.15 - 13.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 13.00 - 14.00

  Lunsj

 • 14.00 - 15.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 15.30 - 15.45

  Pause med servering

 • 15.45 - 17.30

  Kunngjøring. tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 19.00

  Middag

 • Onsdag 31. januar

 • 09.00 - 10.00

  Medlemsrekruttering

  Ved rådgiver Synne Freberg

 • 10.00 - 10.30

  Pause og utsjekk

 • 10.30 - 11.30

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

  Ved forbundsleder Petter Aaslestad

 • 11.30 - 12.00

  Oppsummering og avslutning

 • 12.00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn