Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer til kurs i omstilling den 09.-10. mars på Losby Gods. Kurset er åpent for alle tillitsvalgte og styremedlemmer.

Formålet med kurset er å øke tillitsvalgtes kunnskap om hva som skjer i forbindelse med omstillingsprosesser. Deltakerne blir presentert for relevant og gjeldende lov- og avtaleverk knyttet til omstilling. Vi tar også opp problemstillinger knyttet til gjennomføring og ivaretakelse av både organisasjonen og de ansatte i omstillingsprosesser.

Deltagelse på kurset er gratis og Forskerforbundet dekker reiseutgifter og overnatting i denne forbindelse.

Program

 • Torsdag 09. mars

 • 09.30 - 10.00

  Registrering – kaffe/te og noe å bite i

 • 10.00 - 11.30

  Åpning av kurset og presentasjon av kurset og deltakerne

  Hva er omstilling?
  Hvorfor må vi ha omstilling og hvordan omstilles vi?
  Hva styrer en omstilling?
  Hva sier lov og avtaleverket?

  ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og advokat Stine Nordgren Johannessen

 • 11.30 - 11.45

  Pause

 • 11.45 - 13.00

  Ulike roller i en omstillingsprosess

  Arbeidsgivers styringsrett
  Tillitsvalgtes medbestemmelse etter hovedavtaler og arbeidsmiljøloven kapittel 8
  Arbeidstakers lojalitets- og lydighetsplikt.
  Arbeidstakers medvirkningsrett og plikt
  Verneombud
  Arbeidsmiljøutvalg

  ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og advokat Stine Nordgren Johannessen

 • 13.00 - 14.00

  Lunsj

 • 14.00 - 15.50

  Forts. Ulike roller i en omstillingsprosess

 • 15.50 - 16.00

  Pause - kaffe/te og noe å bite i

 • 16.00 - 17.30

  Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

  ved advokat Stine Nordgren Johannessen og forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 • 19.00

  Middag

 • Fredag 10. mars

 • 09.00 - 11.00

  Forts. Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

 • 11.00 - 11.30

  Pause og utsjekk

 • 11.30 - 12.00

  Forts. Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

 • 12.00 - 13.00

  Medbestemmelse, omstilling og den norske modellen

  ved spesialrådgiver Kari Folkenborg

 • 13.00 - 13.30

  Oppsummering og avslutning

 • 13.30

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn