Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer til seminar om ledelse av omstillingsprosesser på Losby Gods den 16.-17. november.

Målsettingen med seminaret er å gi ledere og tillitsvalgte god forståelse for de forskjellige problemstillingene som må håndteres i prosessen, og gi konkrete innspill på hvordan disse kan løses, og endelig hva som kjennetegner vellykkede omstillingsprosesser.

Gjennom å invitere inn både ledere og tillitsvalgte, ønsker vi å legge forholdene til rette for at man gjennom god kommunikasjon, gjensidig rolleforståelse og erfaringsutveksling får gjennomført endringer med best mulig resultat for både virksomheten og den enkelte ansatte.

Det er begrenset med plasser, og Forskerforbundet vil fordele antallet deltakere slik at seminaret vil være utbytterikt får både ledere og tillitsvalgte.

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset. Bekreftelse og informasjon om bestilling av reise sendes til deltakerne etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Kurset ledes av Cecilie Klæboe og Nina Scheele fra Hudson Global Resources AS.

 

Program

 • Torsdag 16. november

 • 09.30

  Ankomst - kaffe/te og lett servering

 • 10.00

  Velkommen og presentasjon av deltakerne

 • 10.30

  Hva er en vellykket omstilling?

 • 11.30

  Pause

 • 11.45

  Din rolle som leder i omstillingsprosesser og trinnene

  Oppgave

 • 13.00

  Lunsj

 • 14.00

  Reaksjoner på endringer og omstillinger

  Hva bør du vite?

 • 15.15

  Pause

 • 15.30

  Kommunikasjon rundt omstilling

  Oppgave

 • 17.30

  Oppsummering av dagen

 • 19.30

  Middag

 • Fredag 17. november

 • 09.00

  Kort tilbakeblikk på første dag og agenda for dagen

 • 09.15

  Én til én-samtaler – hva er viktig i de ulike samtalene?

 • 10.00

  Pause og utsjekk

 • 10.15

  Diskusjonsoppgave/ case i grupper

 • 11.15

  Hvordan følge opp og sikre god implementering?

 • 12.30

  Oppsummering, evaluering og avslutning

 • 13.00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
 • Del denne siden: