Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Grunnopplæring i lov- og avtaleverk i statlig sektor

Dato:
01.-03. mars 2017
Tidspunkt:
09:30
Sted:
Losby Gods, FINSTADJORDET
Påmeldingsfrist:
19. februar 2017
Antall plasser:
10

Forskerforbundet inviterer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i stat. Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte og styremedlemmer i statlig sektor.

Formål:
Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter. Videre vil det bli gitt en innføring i Forskerforbundets rekrutteringsarbeid. Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av tillitsvalgte og styremedlemmer i statlig sektor. 

 

 

Program

 • Onsdag 01. mars

 • 09.30 - 10.00

  Ankomst, kaffe/te og rundstykker

 • 10.00 - 10.30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 10.30 - 12.30

  Tillitsvalgtrollen

  Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant i ulike sammenhenger. Du skal bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte andre saker som gjelder arbeidssituasjonene med arbeidsgiver m.m.

  ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 12.30 - 13.30

  Lunsj

 • 13.30 - 14.30

  Praktisk arbeid i lokallaget

  ved erfaren tillitsvalgt

 • 14.30 - 14.45

  Pause

 • 14.45 - 15.45

  Medbestemmelse i praksis

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.

  ved advokat Mariann Helen Olsen

 • 15.45 - 16.00

  Pause med kaffe og vafler

 • 16.00 - 17.30

  Forts. Medbestemmelse i praksis

 • 19.00

  Middag

 • Torsdag 02. mars

 • 09.00 - 11.00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

  ved advokat Ann Turid Opstad og advokat Mariann Helen Olsen

 • 11.00 - 11.15

  Pause

 • 11.15 - 13.00

  Forts. Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

 • 13.00 - 14.00

  Lunsj

 • 14.00 - 15.30

  Forts. Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

 • 15.30 - 15.45

  Pause med kaffe og vafler

 • 15.45 - 17.30

  Forts. Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

 • 19.00

  Middag

 • Fredag 03. mars

 • 09.00 - 10.00

  Medlemsrekruttering

  ved rådgiver Synne Freberg

 • 10.00 - 10.30

  Pause med kaffe og utsjekk

 • 10.30 - 11.30

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

  ved forbundsleder Petter Aaslestad

 • 11.30 - 11.45

  Oppsummering og avslutning

 • 11.45

  Lunsj

 • 13.00

  Avreise

 • Med forbehold om endringer i programmet

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.