Unio: likestillingspolitisk frokostseminar

Er vi blitt kjønnsblinde?

  • Dato:

    08. mars 2023

  • Tidspunkt:

    08:30 - 10:00

  • Sted:

    Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo

At vi tror vi er i mål med likestillingen, har gjort oss kjønnsblinde. Kvinneperspektivet blir tilsidesatt eller ikke medregnet i store saker av samfunnsmessig betydning. Også forskere og jurister er bekymret for at kjønnsperspektivet og kvinners rettigheter forsvinner helt. Og hva med den norske modellen for lønnsdannelse – hvor godt ivaretas kvinnene i lønnsforhandlingene? Er frontfaget kjønnsblindt?