Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kontaktkonferansen 2022

Dato:
11. januar 2022

Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren.

Kontaktkonferansen er forsknings- og høyere utdanningsministerens årlige samling for alle rektorer og direktører ved norske universiteter og høyskoler, og andre sentrale personer i norsk høyere utdanning og forskning.