Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Diku: Arbeidsrelevans og kultur for samarbeid

Dato:
28. januar 2021 kl 14:00 - 15:00

Hvordan få til et godt og systematisk samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet?

Sted: Digitalt arrangement

I vår vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om arbeidsrelevans i norsk høyere utdanning. I den sammenheng har Diku utarbeidet rapporten «Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – Internasjonale perspektiv» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Hovedfunn fra rapporten presenteres.

Mer informasjon