Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Diku-konferansen 2020 - UTSATT

Dato:
24. mars 2020 - 25. mars 2020

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning inviterer til nasjonal konferanse i Kristiansand.

Sted: Universitetet i Agder

Konferansen retter seg mot alle som er engasjert i høyere utdanning: ledelse i UH-sektoren, dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, ansatte som jobber med kvalitetsutvikling innen undervisning/studiekvalitet, administrative, tekniske og pedagogiske støtte- og utviklingsmiljø, arbeids- og organisasjonsliv.

Mer informasjon