Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Day Zero: Kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft

Dato:
05. februar 2020 kl 08:30 - 20:00

Day Zero er et supplement til den nasjonale bærekraftskonferansen i Bergen, SDG Conference Bergen.

Sted: Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres gate 49, Bergen

Day Zero / Unio

På Day Zero arrangerer Unio, Forskerforbundet og Utdanningsforbundet et faglig forspill fra kl. 15:00 til 16:30:

Kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft.
Hvordan rigge utdanningssystem og arbeidsliv for å nå målene?

Hvordan kan fagorganisasjonene komme sterkere på banen for å bidra til realiseringen av bærekraftsmålene? Hva er arbeidsgivers rolle og ansvar? Må vi være både grønne og solidariske for å få til det grønne skiftet? Utdanningssektorens rolle og ansvar i det grønne skiftet.

Det blir arrangert to debatter:

1) Utdanningssektorens rolle og ansvar i gjennomføringen av det grønne skiftet.

Med

  • Marianne Presthus Heggen, Høgskolen på Vestlandet
  • Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet
  • Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene

2) Kan den norske modellen sikre en rettferdig omstilling?

Med

  • Roger Valhammer (Ap), byrådsleder i Bergen
  • Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
  • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS
  • Inger Marie Hagen, forsker i Fafo

Program og påmelding

Arrangementene på Day Zero er gratis og åpne for alle. Vi oppfordrer våre medlemmer i Bergensområdet til å delta, og ønsker hjertelig velkommen!

Program, Day Zero

Hovedside, SDG Conference Bergen