Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Høring – Langtidsplanen

Dato:
16. januar 2019

Utdannings- og forskningskomiteen holder åpen høring om Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.