Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Boklansering: De norske forskningsrådenes historie

Dato:
11. april 2019 kl 13:00 - 16:00

Forskningsrådet ønsker velkommen til lansering av boken "Avhengig av forskning: De norske forskningsrådenes historie".

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Norges forskningsråd ble opprettet i 1993, da fem eksisterende forskningsråd ble slått sammen til ett. Disse tidligere forskningsrådene ble opprettet over en lang tidsperiode etter andre verdenskrig. Hvordan kom rådene i stand, og hvilke funksjoner fikk de i fremveksten av det norske kunnskapssamfunnet i ulike perioder?

"Avhengig av forskning: De norske forskningsrådenes historie" gir en bred og samlet fremstilling av forskningsrådenes historie, fra etableringen av de første forskningsrådene og frem til Norges forskningsråds virksomhet i vår egen tid.

Mer informasjon