Hederspris til Sigrid Lise Nonås

Sigrid Lise Nonås har gjort en imponerende innsats som hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Norges Handelshøyskole siden juni 2008. På lokallagets julemøte ble hun tildelt Forskerforbundets hederspris. Vi gratulerer!

Article Image

Forskerforbundets lokallagsstyre ved NHH og leder av FTA James Hosea skriver i nominasjonen:

«Sigrid Lise Nonås har gjort en imponerende innsats som hovedtillitsvalgt for Forskerforbundets lokallag ved NHH siden juni 2008. I sin kapasitet som leder av lokallagets styre har hun vist seg å være en pålitelig og dyktig talsperson for medlemmene.

Nonås besitter en imponerende mengde erfaring og kunnskap som en tillitsvalgt, og hennes dype forståelse for både sektoren og NHH har vært uvurderlig. Hun dedikerer seg til å finne best mulige løsninger for medlemmer som søker assistanse angående arbeidsforhold. Samtidig har hun en bemerkelsesverdig evne til å forhandle konstruktivt med arbeidsgiveren for å oppnå avtaler som tilfredsstiller alle involverte parter. Hun har deltatt aktivt i utallige prosesser og arbeidsgrupper som representant for de tillitsvalgte ved NHH, og har også spilt en betydningsfull rolle i ansettelsesprosesser knyttet til ledelsen ved høyskolen.

Nonås er ikke bare en dyktig talsperson, men også en uvurderlig samarbeidspartner og støttespiller for andre tillitsvalgte ved NHH. Hennes dedikasjon og kompetanse har bidratt til å styrke samholdet og fremdriften for hele lokallaget.»

Vi gratulerer Sigrid Lise Nonås med Forskerforbundets hederspris!

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.