Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Dette kan Forskerforbundet gjøre for deg

Vurderer du å melde deg inn i en fagorganisasjon?
Dette kan Forskerforbundet gjøre for deg som medlem.

Guro Elisabeth Lind

(Guro Elisabeth Lind)

Å være en del av et fagforbund lønner seg alltid, men viktigheten av å være fagorganisert blir ekstra tydelig når det dukker opp kriser.

Etter at koronaviruset kom til Norge, er det mange som har fått arbeidssituasjonen sin endret, enten det er snakk om å ha hjemmekontor, å bli helt eller delvis permittert, eller at du blir satt til å gjøre andre oppgaver enn tidligere.

Uansett hvordan arbeidshverdagen din ser ut om dagen, vil Forskerforbundet være der for deg. Det finnes mange gode grunner til å melde seg inn.

5 grunner til å melde seg inn i Forskerforbundet

Som nytt medlem av Forskerforbundet blir du tatt godt imot og får hjelp av de tillitsvalgte fra dag én. 

Her deler Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet og professor ved Oslo universitetssykehus, fem gode grunner til å melde seg inn i Forskerforbundet:

1. Sikkerhetsnett: Vi er et sikkerhetsnett du kan stole på den dagen du trenger det. Vi har dyktige tillitsvalgte i 300 lokallag landet over, som bistår medlemmene våre med store og små utfordringer og svarer på spørsmål du måtte ha. Vi har også et topplag av spesialiserte jurister som bistår om medlemmene får problemer i arbeidsforholdet sitt.

2. Lønn: Vi forhandler lønn for alle medlemmene våre og jobber for at alle skal få en god lønnsutvikling. Vi jobber for at de som har gjort en innsats, fått økt ansvar eller kompetanse også får uttelling for dette i form av økt lønn. Vi kjemper for at stipendiater og andre grupper ikke skal bli hengende etter lønnsmessig.

3. Felles styrke: Det å være fagorganisert er en god forsikring for den enkelte, men også et verdifullt bidrag til samfunnet. En og en kan vi i arbeidslivet føle oss alene, men sammen med mange andre er vi sterke. Den norske modellen, med et sterkt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, sørger for et trygt og regulert arbeidsliv. Denne modellen er avhengig av at mange organiserer seg. 

4. Forsikringer og medlemsfordeler: Som fagorganisert får du tilgang til gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler. Deler av kontingenten har du også fradragsrett på.

5. Fellesskap: Som fagorganisert er du del av et faglig og sosialt nettverk på arbeidsplassen din. Og de fleste lokallag arrangerer seminarer, kurs og sosiale samlinger for medlemmene sine. Har du en stilling som krever høyere utdanning, så er Forskerforbundet organisasjonen for deg.

Merk at om du er nytt medlem er det en karenstid på tre måneder før du kan få juridisk hjelp av Forskerforbundet. Bestemmelsen om karenstid gjelder ikke ved spørsmål om midlertidig tilsetting.

Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene. Les mer om hvorfor du bør bli medlem her.

Tiltak knyttet til koronaviruset

Forskerforbundet jobber hele veien for å få til så gode betingelser som mulig for medlemmene våre. Vi jobber med bevilgninger, rammefinansiering, statsbudsjettet, karriereveier for unge forskere og andre forhold som har stor betydning for medlemmenes arbeidshverdag.

­– På politisk nivå har vi tett kontakt med myndighetene og jobber for å bedre rammene for våre medlemmer. Vi jobber på veldig mange nivåer samtidig, som jeg mener er grunnen til at vi lykkes så godt, forteller Guro Elisabeth Lind.

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. Les mer om arbeidstakers rettigheter her.

Forskerforbundet er bygd opp med egne lokallag med tillitsvalgte landet over. De er førstelinjen og vet hvor skoen trykker, og har siste tiden måttet ta tak i en del koronarelaterte saker.

– Det er en krevende tid for mange av våre medlemmer nå, men alle våre tillitsvalgte gjør en fantastisk jobb og tar seg av medlemmene lokalt. Utfordringer som har dukket opp de siste ukene er for eksempel stipendiater og postdoktorer som møter stengte laboratorium, som må utsette utenlandsreiser, feltarbeid og kvalifiseringsarbeid, sier Lind.

Å sørge for at stipendiater og postdoktorer som blir forsinket på grunn av koronapandemien kan få forlenget sitt engasjement er en av sakene Forskerforbundet har jobbet mye med i det siste.  

Les mer om hvordan Forskerforbundet jobber nå under koronapandemien her.

Jobber for gode partssamarbeid

Forskerforbundet jobber for å unngå permitteringer der det er mulig, blant annet på museene og i instituttsektoren. Museumssektoren har ifølge Lind valgt å permittere overraskende mange.

– Vi ser det som problematisk at museene er så raske med å permittere fremfor å se hvordan de ansatte kan bidra på andre måter.

Noen steder vinner Forskerforbundet fram.

– Ved forskningsinstituttet Norce protesterte vårt lokallag, fordi de mente enkelte av permitteringene var gjort på usaklig grunlag. Det endte med at ledelsen trakk tilbake 13 permitteringsvarsler. Det er et godt eksempel på at det nytter å organisere seg, avslutter Lind.

Ønsker du å bli medlem av Forskerforbundet? Her kan du melde deg inn.

  • Del denne siden: