Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Derfor er vi medlemmer i Forskerforbundet student

Fire studenter forteller hvorfor de er medlemmer i Forskerforbundet – og hvorfor du også bør bli det!

Er du misfornøyd med noe på studiet? Eller er det fare for at lønnsnivået på din første jobb blir lavere enn du hadde forventet?

Mange tenker kanskje at det å være fagorganisert ikke er viktig før man er ute i arbeidslivet. Men allerede som student har du rettigheter det er viktig å verne om – og det er også da du har muligheten til å forme arbeidslivet du skal inn i.

Du trenger ikke å ha ambisjoner om å bli forsker for å være studentmedlem hos oss. Forskerforbundets studentmedlemskap passer for alle som ønsker å ha noen i ryggen og dra nytte av de mange fordelene et medlemskap bringer med seg.

Les mer om fordelene ved et studentmedlemskap

I dag har vi 1300 studentmedlemmer som studerer ved universiteter og høyskoler i hele landet, fra flere ulike studieretninger.

Under forteller fire av dem om hvorfor de er studentmedlemmer i Forskerforbundet og hvorfor det er så viktig å engasjere seg.

Caroline Erviksæter (56), leder av studentutvalget, synes nordmenn burde lære av svenskene

Caroline ErviksæterStuderer til en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse på Høgskolen i Volda. Har vært medlem siden 2016.  

Hvorfor er du medlem i Forskerforbundet student?
Det var naturlig for meg å være aktiv i studentpolitikken, ettersom jeg tidligere har vært aktiv i Sverige. Det er lettere å påvirke når man er sammen med andre studenter, og studentpolitikk er spesielt viktig nå under og etter pandemien.


Hva tror du blir de viktigste kampene fremover?

Jeg studerer for andre gang i livet og har en lang arbeidserfaring imellom. Jeg har dermed god kjennskap til hvor viktig det er å kjempe for gode arbeidsforhold. Jeg tror faste jobber for de som ønsker, lovpålagt medbestemmelse, rett lønn etter kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver blir viktig å fortsette å kjempe for.

Hvordan kan man som student være med å påvirke fremtidens arbeidsliv?
Start med å være aktiv i studentutvalg og fagforbund. Et annet godt tips er å være interessert og å tørre å spørre om du lurer på noe. Forskerforbundet har veldig mange flinke folk som kan svare og hjelpe.

Hvorfor er fagorganisering så viktig?
Fordi det å ha noen i ryggen som kan hjelpe deg er viktig. Vi svensker har en tradisjon med at vi organiserer oss så fort vi kommer ut i arbeid.

Vil du anbefale andre studenter å bli medlem i Forskerforbundet?  
Ja, dette er en organisasjon som kjemper for medlemmene sine. Som studentmedlem blir du godt ivaretatt og sikret en god overgang fra studier til arbeid. Det er også viktig for meg at Forskerforbundet har både studenter og institusjonspersonell som medlemmer, slik at avstanden ikke blir så stor.

Victoria Alterskjær (23), nestleder i studentutvalget, vil hindre at unge i arbeidslivet blir utnyttet

Victoria AlterskjærStuderer til en bachelorgrad i engelsk. Har vært medlem siden 2018.

Hvorfor er du medlem i Forskerforbundet student?
Jeg ble vervet av min mor som var hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU, og ble først og fremst medlem for fordelene som kom med medlemskapet, spesielt reiseforsikringen.


Hva tror du blir de viktigste kampene fremover?

Det tror jeg blir å beskytte kvalitetsreformen, og løftet staten har gitt om at utdanningen vi studenter får er relevant og kan sikre oss arbeid som passer utdanningsgraden.

Hvordan kan man som student være med å påvirke fremtidens arbeidsliv?
Det er ingen bedre mulighet til å påvirke en reform enn ved å verve seg i en fagforening som tar opp sakene som er viktig for deg som student. Nå kjemper vi for eksempel for å forhindre endring i egenbetalingsloven, som vil gjøre det mulig for offentlige høyskoler og universiteter å ta betalt for emner som er beskyttet av gratisprinsippet.

Hvorfor er fagorganisering så viktig?
Å organisere seg tidlig er en god måte å lære hvilke rettigheter du vil komme til å ha i arbeidslivet, samt hva du har rett på i løpet av studietiden din. Det er ekstremt vanlig at de som er unge i arbeidsmarkedet blir utnyttet på grunn av manglende kunnskap om deres rettigheter, men ved å fagorganisere oss har vi tilgang til støtte og informasjon fra eksperter. Fagorganisasjoner er dessuten viktige for den norske samfunnsmodellen, og er en av komponentene i trepartssamarbeidsmodellen som vi bruker i Norge. Det er en viktig del for å beskytte ditt arbeidsmiljø og vilkår.

Vil du anbefale andre studenter å bli medlem i Forskerforbundet?
Hvis du har 250 kroner som du vil investere i kurs, forsikringer og rabatter, så har du ingenting å tape. Forskerforbundet student vil investere i studietiden din, og det er du som tjener mest på å melde deg inn.

Les mer om hvorfor det er viktig å organisere seg som student

Leif Bjarne Hammer (25), representant i studentutvalget, opparbeider seg verdifull erfaring

Leif Bjarne HammerBegynner på doktorgrad i historie ved Universitetet i Oxford i England. Har vært medlem siden 2018.

Hvorfor er du medlem i Forskerforbundet student?
Fordi jeg opplever forbundet som tydelig orientert i retning akademia og forskning, mens de samtidig ivaretar et mangfold av medlemmer fra ulike fagområder.Hva tror du blir de viktigste kampene fremover?

Jeg tror den viktigste kampen blir å sikre at akademikerne har tid og ressurser både til god forskning og god undervisning. Midlertidighet er en av truslene mot nettopp dette, men det er også den økende mengden oppgaver og press de utsettes for. Studentene fortjener kvalitetsundervisning, og de fleste akademikere ønsker nok å kunne yte det, men hvis de ikke har trygghet og tid kan ei heller de strekke til.

Hvordan kan man som student være med å påvirke fremtidens arbeidsliv?
Det kommer veldig an på hva man kan tenke seg å jobbe med, men jeg tror alle studenter kan påvirke både fremtidens arbeidsliv og samfunn ved å engasjere seg på studiestedet sitt. Det kan for eksempel være i studentpolitikken, i fagforeningen sin, eller i lokalsamfunnet. Den erfaringen man opparbeider seg rundt dialog og samarbeid vil komme godt med i fremtiden.

Hvorfor er fagorganisering så viktig?
Studenter og akademikere trenger å forstå hverandres behov, og det er nettopp denne dialogen om behov man finner når man fagorganiserer seg.

Vil du anbefale andre studenter å bli medlem i Forskerforbundet?
Definitivt! I Forskerforbundet blir studentene hørt og tatt med i de ulike prosessene. Det er en flott fagforening for de som er nysgjerrige på akademia, eller som ønsker å være del av et forbund som favner bredt.

Sunniva Grønnslett (29), studentmedlem og tidligere representant i studentutvalget, brenner for likelønn

Sunniva GrønnslettTar en master i klinisk ernæring. Har vært medlem siden 2016.

Hvorfor er du medlem i Forskerforbundet student?
Jeg reiste en del på det tidspunktet, og meldte meg først og fremst inn fordi jeg fikk en god reiseforsikring. Jeg har også god nytte av at KEFF (Kliniske ernæringsfysiologers forening) er under Forskerforbundet, med tanke på både konferanser, informasjon og at de spesifikt jobber for KEFF sine saker.


Hva tror du blir de viktigste kampene fremover?

Å sørge for at det blir mer arbeidsrettet læring, altså praksis og lærlingtid, slik at nyutdannede får et bedre grunnlag til å komme seg inn i jobbmarkedet og få et større nettverk. Likelønn er også en hjertesak – et samfunn fungerer best når alle er med. 

Hvordan kan man som student være med å påvirke fremtidens arbeidsliv?
Organisere seg i forbund! De fleste studenter tenker mest på pensum, deltidsjobben og neste fest i helgene. Ved å organisere seg er man med å gir en stemme til de som vet hvor skoen trykker, samtidig som man får lære hvordan ting henger sammen.

Hvorfor er fagorganisering så viktig?
Vi trenger et organ som jobber for medlemmene sine, der folk har lett tilgang til å si ifra om ting. Det er helt bakvendt om noen utenforstående skal bestemme, det er jo arbeidstakerne som vet hva som er til deres beste.

Vil du anbefale andre studenter å bli medlem i Forskerforbundet, og hvorfor?
Absolutt! Et medlemskap i Forskerforbundet har kun fordeler. Som student er det ikke bare et av de billigste medlemskapene, men du løfter også stemmene som taler i din interesse. Det tilbys kurs, møter og det er lav terskel for å komme med innspill om hva man mener det er behov for.

Lyst til å bli medlem? Les mer her

  • Del denne siden: