Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet arbeider for å sikre forskningens vilkår

Bjarne Koster Jacobsen,
professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Bjarne Koster Jacobsen

(Bjarne Koster Jacobsen)

Hva forsker du på?

Jeg arbeider med epidemiologi, det vil si hyppigheten av sykdommer og skader i befolkningen, og hva som øker og reduserer risikoen for å få ulike sykdommer. Jeg forsker i hovedsak på risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer.

Hvilken samfunnsmessig betydning har forskningen din?

Forskning har en egenverdi uten at man skal kreve at det har umiddelbar samfunnsmessig betydning; det er ikke alltid mulig å forutsi hva som viser seg å bli viktig kunnskap. Når det er sagt, kan min forskning ha samfunnsmessig betydning ved at den bidrar til kunnskap om hvordan ulike levevaner påvirker helsa. Ved å identifisere påvirkbare forhold reduserer man risikoen for å bli syk. Det er i regelen mye bedre å forebygge enn å behandle.

Hva mener du er det viktigste med å være fagorganisert?

Det er svært viktig å være fagorganisert, uansett fag- og forskningsområde, og for en forsker er det naturlig å være organisert i Forskerforbundet. Forskerforbundet arbeider for å sikre forskningens vilkår i møte med storting og regjering, i tillegg til å forbedre lønns- og arbeidsforhold generelt. Å være organisert er også en styrke i lokale forhandlinger på arbeidsstedet.

  • Del denne siden: