Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kontingent – dobbeltmedlemskap

Slik beregnes kontingenten for dobbeltmedlemskap (medlemskap både i Forskerforbundet og ditt profesjonsforbund):

Jordmorforeningen, Presteforeningen

Du betaler vanlig kontingent til profesjonsforeningen, og en tilleggskontingent til Forskerforbundet.

For 2023 er tilleggskontingenten til Forskerforbundet kr. 140 per mnd. (faktureres med kr. 840,- per halvår).

NITO

Du betaler ordinær kontingent til Forskerforbundet, men ingen kontingent til NITO. Forskerforbundet overfører en andel av kontingenten din til NITO.

Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Radiografforbund

Du betaler vanlig kontingent til profesjonsforeningen, men ingen kontingent til Forskerforbundet. NETF/NFF/NRF dekker tilleggskontingenten for medlemmene.

Norske Billedkunstnere, Norske Dansekunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer

Du betaler vanlig kontingent til profesjonsforeningen, og 2/3 av ordinær kontingent til Forskerforbundet.

For 2023 er tilleggskontingenten til Forskerforbundet kr. 353 per mnd. (faktureres med kr. 2 120,- per halvår) / redusert kontingent kr. 191 per mnd. (faktureres med kr. 1 148,- per halvår) dersom du har mindre enn 50 % stilling.

Dobbeltmedlemskap

  • Del denne siden: