Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi vet for lite om konsekvensene av miljøgifter

Vivian Berg, forsker og medlem av Forskerforbundet.

Vivian Berg

(Vivian Berg)

Hva forsker du på?

Jeg forsker på miljøgifter og potensielle skadelige helseeffekter disse kan ha for mennesker. Miljøgifter er kjemiske stoffer som produseres av industrien og er biprodukter eller komponenter i forbrukerprodukter vi benytter i vår hverdag, som elektronikk, plastprodukter, tekstiler, hudpleieprodukter og lignende. Disse kjemikaliene er lite nedbrytbare og hoper seg opp i økosystemene, i luft og i maten vår.

Hva brenner du for?

En stor utfordring er at kjemiske stoffer ikke trenger å være skadelig alene, men kan være skadelig i synergi med andre stoffer og ved at mennesket utsettes for stoffene over lang tid. Dette kalles cocktail-effekten, og det er ikke gjort mye forskning på hvordan stoffene kan påvirke hverandre i miljøet og i menneskekroppen, spesielt over tid. I dag har vi flere hundre ulike kjemikalier i blodet vårt, og det er viktig å finne ut hvordan dette kan påvirke de naturlige stoffene i blodet og deres mekanismer, spesielt med tanke på sykdommer som diabetes og kreft.

Hvorfor er det viktig å være fagorganisert?

For forskere og andre som jobber i prosjektbaserte stillinger, er det spesielt viktig å være fagorganisert med tanke på midlertidig og fast ansettelse. Det er derfor viktig å være medlem i et forbund man kan få råd og veiledning hos, et forbund som har kompetanse på sine medlemmers arbeidshverdag.

  • Del denne siden: