Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Opphavsrettsutvalget

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg er et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre.

Medlemmer av utvalget:

(01.01.20–31.12.2021)

Advokat/professor Olav Torvund, Universitetet i Oslo (leder)
Førsteamanuensis Terje Colbjørnsen, OsloMet
Professor emeritus Helge Rønning, Universitetet i Oslo
Seniorkurator Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, VID vitenskapelige høyskole

Sekretær: Avdelingssjef (tel. 995 74 264)

Mandat for utvalget:

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.

  • Del denne siden: