Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lenkesamling

Opphavsrettslige organisasjoner
Offentlige organer
Andre ressurser

Opphavsrettslige organisasjoner

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)

BONO er en ideell organisasjon, som forvalter billedkunstneres og kunsthåndverkeres opphavsrettigheter. På vegne av medlemmene inngår BONO avtaler med brukere av billedkunst, foretar kontroll av ulovlig bruk, krever inn vederlag og fordeler dette til medlemmene.

Clara

Clara, rettighetshavernes egne organisasjoner, er en informasjons-sentral for opphavsrett og klarering. Du kan kontakte Clara for å få veiledning når du skal bruke opphavsrettslig beskyttet materiale.

På sidene finner du også et nyttig oppslagsverk over en del sentrale ord og begreper innenfor opphavsrett og tilgrensende områder.

Kopinor

Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk, representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner.

På disse sidene finner du informasjon om: Medlemsorganisasjoner, avtaletekster, digital kopiering, opphavsrett og pekere til nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)

NFFO er interesseorgan for rettighetshavere.

På disse sidene finner du: Medlemsinformasjon, normalkontrakt, pekere til nasjonale og internasjonale organisasjoner og Sakprosa.

TONO

TONO er et andelsselskapsom eies og drives av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Selskapet forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge.

Offentlige organer

Norgesuniversitetet (NUV)

er et organ i Kunnskapsdepartementet som fremmer bruk av IKT-støttet og fleksibel utdanning, og samarbeid med arbeidslivet. Her finner du blant annet informasjon om:

  • Opphavsrett og fjernundervisning
  • Opphavsrett, elektronisk kopiering og fjernundervisning

EU Copyright Office

Du finner mange ressurser på denne siden fra EUs kontor for rettighetsklarering.

 

Andre ressurser

Openaccess.no

Openaccess.no er en informasjonstjeneste for alle som trenger informasjon og som vil utveksle tips omkring temaet Open Access, det vil si åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskrifter og åpne publikasjonsarkiver.

DelRett

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet.

Creative Commons

Creative Commons (CC) er en ideell organisasjon som jobber for lovlig deling og videre distribusjon av åndsverk. Organisasjonens primæroppgave er utarbeiding av lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk. Rettighetshaveren kan velge mellom ulike kriterier når de setter sammen en CC-lisens:

  • om forfatter skal krediteres
  • om verket kan brukes i kommersielle sammenhenger
  • om verket kan forandres og bygges videre på

Se også Creative Commons Norge og Creative Commons juridisk lisenstekst på norsk.

SULF: Vägledning om upphovsrätt

Sveriges universitetslärarförbunds sider om opphavsrett.

Olav Torvund om opphavsrett

Advokat Olav Torvund leder Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg og har et eget nettsted med nyttige artikler om opphavsrett.

UBVA

Det danske "Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde" (UBVA) ivaretar akademikeres faglige, politiske og juridiske interesser når det gjelder immaterialrett, med særlig fokus på opphavsrett og patentrett.

  • Del denne siden: