Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

IPR-politikk ved universitetene

Forskerforbundet vil arbeide for at rettighetspolitikk tilsvarende den som er vedtatt ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo skal gjøres gjeldende ved de andre institusjonene.

I lenkesamlingen under kan du lese mer om rettighetspolitikken ved de ulike universitetene.

Universitetet i Bergen Rettighetspolitikk
  Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater
Universitetet i Oslo Rettigheter til arbeidsresultater
NTNU Intellektuelle rettigheter
Universitetet i Tromsø
Rettigheter til arbeidsresultater
NMBU
IPR-retningslinjer
Universitetet i Agder
Rettighetspolitikk (pdf)
Universitetet i Stavanger
IPR-politikk ved UiS (saksnotat, 2012)  (pdf)

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger (pdf)
Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitetsdirektøren (2011)
  • Del denne siden: