Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fulltekstressurser

Aktuelle fulltekstressurser om opphavsrett.

Opphavsrett – en introduksjon av Olav Torvund

Artikkelen er primært skrevet for ikke-jurister, og kan med fordel leses som en innføring i opphavsrett (og beslektede rettigheter).

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.
(Åndsverkloven; Åvl)

Åvl er den sentrale loven innenfor rettsområdet opphavsrett. Den regulerer også såkalte nærstående rettighetene, som for eksempel katalogvernet (inkludert databasevern), rettigheter til pressemeldinger og fotografirett.

Forskrift til åndsverkloven

  • Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek, museer og til bruk for funksjonshemmede
  • Fjernlån på konkret bestilling
  • Kapittel II - Opptak av kringkastingsprogram mv.
  • Bestemmelser om organisasjoner godkjent etter åndsverkloven § 38a og § 45b
  • Tvisteløsning mv. for avtale- eller tvangslisenssituasjoner
  • Det sakkyndige råd for åndsverker, jf. åndsverkloven § 53
  • Bestemmelser om åndsverklovens anvendelse i forhold til verk og arbeider med tilknytning til andre land mv.

Bernkonvensjonen

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk Ble undertegnet første gang 9. september 1886 og er revidert en rekke ganger, senest i Paris i 1971.

I forbindelse med Kopinors 10 års-jubileum 1990 ble det utgitt en norsk oversettelse av Bernkonvensjonen, oversatt av advokat Astri M. Lund.

Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/29/ef af 22. maj

Omhandler harmonisering av visse aspekter ved opphavsrett og nærliggende rettigheter i informasjonssamfunnet. Dansk oversettelse.

Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene

Innstilling fra Universitets- og høgskolerådets immaterialrettsutvalg. Gjennomgang og anbefalinger på det immaterialrettslige området innen U&H. Innstillingen ble avgitt 2003.

Opphavsrettens subjekt (pdf)

Artikkel av Magnus Stray Vyrje, Guri Hestflått og Frode Røttingen. Jussens venner 1994, nr 3

  • Del denne siden: