Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Opphavsrett og open access

«Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.»
Disse sidene er utarbeidet av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg.

Forskerforbundet vil ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet.

Idéer og kunnskap er fri. Ingen har opphavsrett til forskningsresultater, i betydning den (nye) kunnskap som er resultat av forskningsarbeidet. Opphavsretten gir opphavsmannen enerett til å fremstille eksemplar av sitt verk og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Open access innebærer åpen, fri tilgang til vitenskapelig informasjon, og at tidsskriftartikler gjøres fritt tilgjengelig på nettet. Opphavsmannen beholder rettighetene, mens brukerne får tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere og lenke til fulltekst.

Forskerforbundet vil arbeide for at rettighetspolitikk tilsvarende den som er vedtatt ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo skal gjøres gjeldende ved de andre institusjonene.

Standardkontrakter, avtaler og sjekkliste.

Opphavsrettslige organisasjoner, offentlige organer og andre ressurser om opphavsrett.

  • Del denne siden: