Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Velferdspermisjon / ulovfestet rett til permisjon

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker velferdspermisjon i situasjoner hvor arbeidstaker har behov for fravær fra jobben for kortere tidsrom.

IN ENGLISH: Compassionate leave

Eksempel på tilfeller hvor det ofte gis velferdspermisjon er i forbindelse med legetime, flytting, tilvenning i barnehage, dødsfall eller begravelse for nærstående.

Om arbeidstaker har rett til slik permisjon og om permisjonen gis med eller uten lønn vil ofte fremgå av avtaler (eksempelvis tariffavtaler) eller bedriftens interne regler.

Forskerforbundets medlemmer som jobber innenfor statlig sektor, kommunal sektor, KA og i Virke er omfattet av tariffavtale som gir rett til velferdspermisjon i inntil 12 dager per kalenderår. Vilkåret er at det må foreligge viktige velferdsgrunner eller viktige omsorgs- og velferdsgrunner (gjelder i statlig sektor).

Velferdspermisjon må søkes om/avtales med arbeidsgiver. Det er med andre ord opp til arbeidsgiver å vurdere om omsorgs- og/eller velferdsgrunnene er viktige. Arbeidsgiver må foreta en saklig og forsvarlig behandling av søknader om velferdspermisjon og det skal ikke tas utenforliggende hensyn. Like saker må behandles likt.

I Spekter og Abelia er ikke velferdspermisjon tariffestet. Velferdspermisjoner kan derimot følge av reglement internt i virksomhetene innenfor disse sektorene. Ansatte som jobber i virksomheter i Spekter og Abelia, bør derfor undersøke i egen virksomhet om det er anledning til å få innvilget velferdspermisjon.

Arbeidsgivere kan ha innført utvidet rett til velferdspermisjon på grunn av situasjonen ved koronaepidemien.

Syke barn

Informasjon om rettigheter i forbindelse med omsorg for syke barn finner du på denne siden: Omsorgspenger

Artikkel opp datert 27. januar 2021

  • Del denne siden: