Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Sykepenger

For å få sykepenger må arbeidstaker ha sykmelding fra lege, alternativt benytte egenmelding.

IN ENGLISH: Sickness Benefit

Alle som er sykmeldt grunnet koronapandemien har rett på sykepenger. Dette gjelder personer som enten er, eller mistenkes å være, smittet av koronaviruset.

NAV har krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Under korona-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte.

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte fra 1. juni, men arbeidsgiveren din kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra den dagen du ikke kan bruke vanlig egenmelding.

Isolerer man seg i frykt for å bli smittet (selvisolering), uten å ta kontakt med eller få vurdert situasjonen av lege, har man ikke rett til sykepenger.

Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Ettersom det er snakk om et forbud mot å utføre arbeid vil de som er omfattet ha rett til sykepenger. Der det er nedlagt forbud mot å arbeide (pålagt karantene) av rett myndighet, kan det gis rett til sykepenger etter folketrygdloven §8-4 tredje ledd bokstav f.

Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Arbeidstaker må i egenmeldingen informere om at sykefraværet skyldes koronapandemien. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær.

NAV: Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?
Samlet og oppdatert informasjon fra NAV.

Regjeringen.no: Koronasituasjonen
Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Artikkel oppdatert 27. januar 2021

  • Del denne siden: