Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

Partene er enige om å forlenge ordningen med opphevet kjernetid i staten til 31. august 2021. Avregningsperiode for plusstid justeres også.

I møte den 26. november 2020 ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og de fire hovedsammenslutningene enige om at kjernetiden i staten, pkt. II nr. 2 i særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen), fortsatt settes ut av kraft. Opphevelsen av kjernetiden gjelder til og med 31. august 2021.

I tillegg ble partene enige om å fortsatt suspendere grensene for avregningsperiode av opparbeidet plusstid, i fleksitidsavtalen pkt. II nr. 3. Suspensjonen gjelder til og med 31. august 2021.

PM-2020-21: Tilleggsprotokoll til særavtale om fleksibel arbeidstid i staten – kjernetid og avregningsperiode (07.12.20)

  • Del denne siden: