Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Frivillig isolering

Et arbeidsforhold innebærer gjensidige forpliktelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I et arbeidsforhold plikter arbeidstaker blant annet å stille sin arbeidskraft til disposisjon innenfor rammene av avtalt arbeidstid.

IN ENGLISH: Voluntary isolation

Dersom arbeidstaker ikke møter opp til gitt arbeidstid, vil det i utgangspunktet foreligge et brudd på arbeidsforholdet fra arbeidstakers side, med mindre arbeidstaker har gyldig grunn for sitt fravær. Generell frykt for å bli smittet vil ikke i seg selv anses som gyldig fraværsgrunn. Dersom arbeidstaker nekter å komme på jobb med denne begrunnelsen, vil det altså utgjøre et brudd på arbeidstakers arbeidsplikt.

En konsekvens av at arbeidstaker ikke oppfyller sin del av arbeidsavtalen, er at arbeidsgiver ikke behøver å betale lønn for denne perioden. Arbeidstaker som isolerer seg selv i frykt for smitte, uten anbefaling fra lege, vil heller ikke ha rett på sykepenger.

Artikkel publisert 16. mars 2020

  • Del denne siden: