Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ferie og endring av ferie

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å ta ferie på tidspunkter du ikke vil? Er du sikret at feriepengene kommer på konto? Hva har du krav på?

IN ENGLISH: Vacation and change of vacation

Som arbeidstaker har man ingen ubetinget rett til å endre allerede avtalt ferie, men arbeidsgiver kan heller ikke nekte den enkelte dette med mindre det foreligger saklig grunn.

Arbeidsgiver kan også endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, jf. Ferieloven § 6. Et nærliggende eksempel er i tilfelle mange på arbeidsplassen blir rammet av korona, og det blir nødvendig å sette inn annen arbeidskraft. I disse tilfellene er arbeidsgiver pliktig til å dekke merkostnadene den enkelte arbeidstaker har ved endringen.

Regjeringen.no: Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om ferieregler

Regjeringen.no: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge.no: Korona og reiser innenlands

Artikkel oppdatert 4. februar 2021

  • Del denne siden: