Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. På denne siden har vi samlet relevant informasjon.

På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Endringene gjelder blant annet permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger. Her finner du en samlet oversikt over endringene: 

Regjeringen.no: Regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

Regjeringen.no: Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021

Les mer om:

Stipendiater og postdoktorer / PhD candidates and postdoctoral fellows (03.12.20)

Beordring (27.01.21)

Permittering (09.02.21)

Sykepenger (27.01.21)

Omsorgspenger (27.01.21)

Velferdspermisjon (27.01.21)

Ferie (04.02.21)

Arbeidsgivers styringsrett (16.03.20)

Frivillig isolering (25.03.20)

Lønnsoppgjør og sentrale avtaler (samleside, oppdatert med resultater fra det utsatte lønnsoppgjøret 2020)

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten (27.01.21)

Informasjon for studenter (03.02.21)

Henvendelser til myndighetene

Digitale undervisningsformer, læremidler og rettigheter
(24.06.20) Brev til universiteter og høyskoler om utfordringer med digitale undervisningsformer.

Doktorgradskandidater og dagpenger
(27.04.20) Brev til Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og NAV om doktorgradskandidater og dagpenger.

Arbeidsforhold under koronakrisen
(31.03.20) Notat til Kunnskapsdepartementet om arbeidsforhold for vitenskapelig ansatte og forskerpersonale under koronakrisen.

Avklaring av grunnlaget for å kunne foreta permitteringer i museumssektoren
(27.03.20) Brev til Kulturdepartementet med spørsmål om grunnlaget for å gjennomføre permitteringer i museumssektoren.

Avklaring av dagpengerettigheter ved permittering
(27.03.20) Brev til Arbeids- og sosialdepartementet om avklaring av dagpengerettigheter for de som måtte bli permitterte i offentlige virksomheter.

Forlengelse for stipendiater og postdoktorer
(25.03.20) Brev til Kunnskapsdepartementet om behov for midlertidige nasjonale retningslinjer som sikrer forlengelse for stipendiater og postdoktorer.

Unio: Finanspolitiske tiltak i forbindelse med korona-pandemien
(26.03.20) Innspill til regjeringen og partiene på Stortinget.

Aktuelle lenker

Regjeringen.no: Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Forskningsrådet: Spørsmål og svar om situasjonen med koronaviruset
Research Council Norway: Questions for the Research Council about the coronavirus disease situation

Universitets- og høgskolerådet: Informasjon om koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet: Koronavirus – temaside

Helsedirektoratet: Informasjon til helsepersonell og andre profesjonelle aktører

Helsenorge.no: Koronavirus – informasjon til befolkningen

NAV: Koronavirus – informasjon fra NAV

Unio: Samleside om koronaviruset

Kontaktinformasjon

Hvem er min tillitsvalgt? Se kontaktinformasjon for våre lokallag

Dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg, ta kontakt med Forskerforbundets sekretariat:

Telefon 21 02 34 00
E-post

Ikke medlem? Bli med i fellesskapet – meld deg inn i dag

Informasjon om medlemskap og kontingent ved permittering

Informasjon om Forskerforbundets reiseforsikring

 

Denne artikkelen er oppdatert 27. januar 2021. Undersider oppdateres fortløpende.

  • Del denne siden: