Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Like vilkår for gjennomføring av doktorgradsarbeidet

Forskerforbundet har bedt om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte problemet med at doktorgradsstipendiater har forskjellige rammevilkår avhengig av hvilken sektor de er tilsatt i.

18.04.2013

Situasjonen i dag er at doktorgradsstudenter utenfor universitets- og høyskolesektoren ikke er omfattet av stipendiatforskriften. Dette gjelder blant annet virksomheter innen forskningsinstitutter, helseforetak og kulturminnevern.

Forskerforbundet kan ikke akseptere at det tilsettes midlertidig i stilling som stipendiat uten at det er angitt tydelige vilkår for når og hvordan stillingen skal brukes.

Les brevet til Arbeidsdepartementet

  • Del denne siden: